kirke13

60 tekstów – auto­rem jest kir­ke13.

Prze­myłam oczy łza­mi i ruszyłam przed siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 maja 2019, 16:25

Co sądzi­cie o ludziach ,którzy wchodzą między roz­ma­wiających i próbują całą uwagę sku­pić na sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 kwietnia 2019, 18:03

Za ok­nem ciem­no,zim­no i cicho.
Zos­tań,za­parzę kawę i porozmawiamy.....
no jak to o czym,....o nas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 grudnia 2018, 19:53

Jeżeli za każdą niedot­rzy­maną obiet­nicę wy­rosła by Ci ry­bia łus­ka ,to jak byś wyglądał(a) ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 grudnia 2018, 19:41

Ot­worzyłam ko­pertę,wyjęłam list i przeczytałam...
Byłaś miłością,jes­teś przeszłością,będziesz wspomnieniem...
no i roz­ryczałam się.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 grudnia 2018, 16:13

Boże ....ile to już lat cze­kam na Nią. A Ona pu­ka do jed­ne­go ser­ca,dru­giego a mo­je omi­ja.Duże ciep­lutkie,wy­god­nie by miała...i nic,cisza.
Za­pom­niana ,osa­mot­niona uśmie­cham się do ludzi i tak so­bie żyję cze­kając na Miłość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 listopada 2018, 14:03

Dzi­siaj zo­baczyłam Anioła,szedł w moją stronę, je­go uśmiech spra­wił że wszys­tko co jeszcze przed godziną było niemożli­we ,zaczęło na­bierać sen­su.Przechodząc obok dot­knął mo­jego ra­mienia , poczułam ciepło .Gdy od­wróciłam głowę Je­go już nie było,zniknął.To był piękny dzień. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 listopada 2018, 20:41

Jes­tem jak po­wiew wiat­ru,jak po­ran­na ro­sa,jak pro­myk słońca....ok do­syć już tych kłam­stw,jes­tem ja­ka jes­tem i nikt te­go nie zmieni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2018, 17:53

Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza mu drogę ,
miłość chro­ni Go i czu­wa nad Nim.
Dopóki trwa miłość jest bezpieczny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 listopada 2018, 20:30

Minął ko­lej­ny dzień,ko­lej­ne tęsknoty.
Wiatr do­niósł mi że widział Ciebie w parku,
szedłeś sam,a Two­je myśli błądziły gdzieś po­między spa­dający­mi liśćmi.
Czy kiedyś od­ważysz się za­pukać do mo­jego serca? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2018, 22:28

kirke13

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

kirke13

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 maja 2019, 16:30kirke13 sko­men­to­wał tek­st Przemyłam oczy łza­mi i [...]

15 maja 2019, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Przemyłam oczy łza­mi i [...]

15 maja 2019, 13:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie wrzu­caj y wszys­tkich [...]

15 maja 2019, 12:48kirke13 sko­men­to­wał tek­st I miłość jest mar­twa, [...]

15 maja 2019, 10:34kirke13 sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

15 maja 2019, 10:34kirke13 sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

14 maja 2019, 16:25kirke13 do­dał no­wy tek­st Przemyłam oczy łza­mi i [...]

29 kwietnia 2019, 22:32Cris sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

29 kwietnia 2019, 11:32kirke13 sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

28 kwietnia 2019, 21:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]